2018. február 25.

Erdélyi aranylemezek nyomában

Mit rejt Izsáky László titkos bőröndje?


Negyvenkét évvel ezelőtt, 1974. június 7-én Erdélyben egy hatalmas hieroglifa felrajzolásával lecsalogatták az idegeneket, akik nem érkeztek üres kézzel, nyolcvanhat darab aranylemezt hoztak magukkal. Ezekből választ kaphatunk arra, honnan származtunk a Földre, és azt is megtudhatjuk, hogy csak úgy hemzseg az élet a kozmoszban.


Izsáky László örmény származású ufókutató „lehívójelének” köszönhetően, 1974. június 7-én 13 óra 20 perckor a Keleti-Kárpátok Gutin-hegységében, a Kakastaréjon leszállt egy nyolc méter átmérőjű, négy méter magas, korong alakú repülő csészealj. Utasai 165-170 centiméter magas, emberszerű lények voltak, a testükhöz simuló szürkéskék ruhájuk foszforeszkált, űrsisakot nem viseltek. Egy kocka alakú nikkeldobozt hoztak magukkal a Földre, benne nyolcvanhat darab aranylemezzel.
Bár a kozmikus találkozó – a román titkosszolgálat beavatkozásának köszönhetően – nem éppen zökkenőmentesen zajlott, a dobozkát, a benne lévő kinccsel, mégis sikerült kimenteni, és legalább addig megőrizni, míg értékes papírmásolatokat nem készítettek róluk. A szekusok végül rátaláltak, és elkobozták a felbecsülhetetlen értékű lemezeket. A jel felrajzolói közül csak egyetlen ember, Izsáky László élte túl a Securitate folyamatos zaklatásait és kínzásait.
Izsáky évekig dolgozott a lemezek megfejtésein – sikerrel. A tudást, amit őriztek, világgá akarta kürtölni, számtalan kutatót és akadémiát keresett meg ennek érdekében, de a várva várt figyelmet és elismerést soha nem kapta meg érte. Egyre nagyobb csalódottság vett rajta erőt, ami fennmaradt levelezéseiből kiolvasható. Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, 2007 tájékán örökre eltűnt a Gutin-hegység erdeiben. Egyesek szerint a földönkívüliek vitték magukkal, mások szerint a román titkosszolgálat tette el láb alól.
Hagyatéka egy bőröndnyi anyag, amely tartalmazza többek között az eset részletes leírását, az esemény előzményeit, és számtalan különleges rajzot a csillagok tükröződéseiről, a világegyetem felépítéséről, a lemezek kódolt ábécéjét, saját készítésű térképeket, jegyzetek százait, és két könyvet, amit ő írt összegzésül az interstelláris kapcsolatfelvétel módjáról és más lakott világokról.
Ez a hagyaték néhány ember kezén már átment, mire hozzám eljutott, és tanulmányozni kezdhettem. Célom, hogy kibogozzam a teljesen összekevert anyagokat, és nemcsak részleteiben, mint elődeim, hanem teljes egészében feldolgozzam azt az információhalmazt, ami megmaradt, és emléket állítsak annak az embernek, akinek először sikerült lecsalogatnia az ufókat.

Aranylemezek és geoglifák

Izsáky László az aranylemezek megfejtésénél segítségül hívta a korábbi, rejtélyes lemezek kódjait. Rájött, hogy az Urál hegységben, a Tayos-barlangnál és a Himalájában talált aranylemezek írásjelei emlékeztetnek az Erdélyben hagyott lemezek véseteire. Ezek a lemezek ősi amma nyelven íródtak, amely hasonlít a magyar rovásírásra. Magyarul tökéletesen el lehet őket olvasni. A lemezek tartalma arra utal, hogy egy távolabbi világból, bolygóról érkező emberek hagyták őket maguk után hagyatékul a Földön. Tartalmazzák a világok születését, a különböző bolygókon élő emberek kereszteződéseit és társadalmi berendezkedéseiket is. Több utasítást is találhatunk a lemezek olvasása közben arra vonatkozóan, hol találhatunk még aranylapokra vésett üzeneteket, illetve arra vonatkozóan is, milyen módon tudjuk felvenni a kapcsolatot más lakott világokkal.
A Földön világszerte számtalan monumentális rajzolat található, amit csak madártávlatból lehet észrevenni. Ilyenek például a Nazca-vonalak vagy a Kazahsztán északi részén található több mint ötven – 90-től 400 méteres átmérőig terjedő – rajzolat. Több ezer, több tíz méteres geoglifa található a Közel-Keleten, Szaúd-Arábiában, Szíriában és Jordániában. Chilében, az Atacama sivatagban készült az „atacamai óriás”, amely 120 méter hosszú. Dél-Angliában, Oxfordshire megyében látható a 110 méteres „uffingtoni fehér ló” figurája. Ugyancsak Dél-Angliában található a „Cerne Abbas-i óriás”, amely ötvenöt méter hosszú.
Izsáky László figyelembe vette ezeket az adatokat, és elgondolkodott rajtuk. Ezeket a rajzokat nem a szomszéd falubéli embereknek készítették, hogy gyönyörködjenek bennük, hanem ettől sokkal távolabbra üzentek azok, akik ezeket létrehozták.
Az aranylemezek egyik üzenetét, miszerint a kapcsolatfelvétel módja a hatalmas jel felrajzolása, alátámasztani látszott a fentebb említett geoglifák ismerete. Izsáky rengeteg időt fordított arra, hogy ezek elhelyezkedéseit, méreteit figyelembe véve megalkossa a saját geoglifáját a Kakastaréjon. Fáradozását siker koronázta. Üzenete eljutott az égi emberekhez.

Izsáky László hagyatéka

Az eddig teljes egészében még nem publikált anyagból kiderül, hogy több kutatót is megkeresett felfedezésével világszerte. Ezeknek a kutatóknak ugyan nem állt módjukban őt felkarolni és segíteni, de a tőlük telhető egyetlen lehetőséget kihasználták. Több helyen is felrajzolták az Izsáky által is használt „lehívójelet”. Sikerrel egyikük sem járt. Ugyan néhány helyen pár nappal a jel elkészítése után több, egymástól független szemtanú is jelezte, hogy az égen ufót észleltek, ám a kutatók lelkesedése hamar alábbhagyott, míg végül mára szinte teljesen feledésbe merült Izsáky László és egy interstelláris kapcsolatfelvétel lehetősége.
Érdemes azonban újból végiggondolni az egész történetet. Aranylemezek érkeznek az égből, illetve egyre több kerül elő barlangok mélyéről, amelyek ősidők óta várják, hogy a megfelelő emberek rájuk leljenek. Egyazon írásjelet, képjelet tartalmazzák. Mindegyik lemez tartalmaz más lakott világokról szóló történeteket. Elmesélik az emberiség közös múltját, még ha egymástól távoli helyeken, más bolygókon is élnek. A világon több helyen fellelhetőek monumentális rajzolatok, amelyek csak az égből észrevehetőek, tehát egyértelműen elmondhatjuk róluk, hogy égbe kiáltó üzenetek.
Vajon mégis miért nem kap megfelelő figyelmet ez a történet, sem a rejtélyes aranylemezek, sem a monumentális rajzolatok? Erre is adott a magyarázat. Mivel a legtöbb aranylemez földönkívüliekkel kapcsolatos esetekre szolgál bizonyítékul, ezek is titokzatos körülmények között eltűntek a hatalom hálójában. A legfontosabb bizonyítékokat begyűjtik, és szigorúan titkosan kezelik. Sőt később még le is tagadják létezésüket. Sajnos egyetlen aranylemez sem forog közkézen. A monumentális rajzolatoknak nevetséges magyarázatokat találnak ki. Az ősi emberiség történelmét pedig mesének állítják be. Azokat a kutatókat, akik azon dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak a rejtélyekre, egytől egyig nevetségessé teszik, előfordul, hogy „rejtélyes” baleset éri őket vagy eltűntnek nyilvánítják őket.


Izsáky László is rejtélyes módon eltűnt. Nem maradt utána más, csak halomnyi kézirat, több száz rajz és fénykép. Sok értékes oldal elveszett már, ahogy kézről kézre járt a titkos bőröndnyi anyag. Sokan sokféleképpen magyarázták az általa megfejtett aranylemezek üzeneteit. Sokan sokféleképpen rajzoltak már jeleket össze-vissza. Mindenki a saját előbbre jutását tartván szem előtt, mindenki a saját hírnevét öregbítette volna. Csak egyetlen dolgot nem tett még senki sem. Senki nem rakta össze az anyagot, és senki nem akarta éppen azt tenni, amit Izsáky László már megtett. Izsáky mindent pontosan kiszámolt, feltérképezett, elemzett. Ezért nem kell mást tenni, csak követni az aranylemezek utasításait, és akkor talán megadatik egy következő kozmikus kapcsolatfelvétel.
A hagyaték hozzám került, és feldolgozás alatt áll. Majd ha a csillagok összeállnak újból, akkor – ahogy az aranylemezek utalnak rá – meggyújtom a fáklyát, és a tüzet tovább fogom adni!

Perlaki Zsuzsanna Éva

Eredetileg megjelent

Az Ufómagazin 2016. februári számában

2018. február 24.

Szíriuszi aranylemezek1974 nyarán Erdélyben, Izsáky László és társai felrajzoltak a Kakastaréj közelébe egy hieroglifát, amely az orosz  Ж (zs) betűre emlékeztet, azzal a meggyőződéssel, hogy a földönkívüliek hagyták ránk ezt a jelet, amivel felhívhatjuk magunkra a figyelmet, ha kommunikálni szándékozunk velük.

Izsákyéknak nem kellett sokáig várniuk, négy nappal a jel elkészítése után, június 7-én leszállt egy arra portyázó csészealj, amelyből emberszerű lények jöttek elő, és egy fémdobozt adtak át az ufókutatóknak.

A nikkeldoboz tartalma 86 darab vésett aranylemez volt.

A Securitate emberei lecsaptak a kalandorokra, és bár Tamás Gábornak akkor sikerült eliszkolnia az értékes ajándékkal, később mégis megszerezték és eltüntették az aranylemezeket. Ám Izsáky és társai addigra több kézzel készített másolatot gyártottak a lemezekről, amelyeket titkos helyeken őrizgettek tovább az utókor számára.

A másolatokból néhány Magyarországra került és hozzám is eljutott. Engedélyt kaptam rá, hogy ezeket megosszam az érdeklődőkkel.

Az itt látható aranylemezek másolatának különlegessége, hogy Izsáky saját kézírásával ellátott gondolatai, a titokzatos jelek megfejtései is olvashatók rajtuk.

2018. február 12.

STOP UFÓKONGRESSZUS!

Kedves Olvasóim!


Szeretnék veletek megosztani egy nagyon pozitív hírt!

Akik követik a blogomon a mai Magyar "nagy" ufókutatókról írt bejegyzéseimet, az előadásaikkal kapcsolatban megfogalmazott kritikáimat, azok számára nem újdonság, hogy nagyon lesújtó véleménnyel vagyok egyes kutatókról. Ezekről bőven olvashattatok már az oldalamon.

Az elmúlt években, a "felfogásom" (elválasztani az ocsút a búzától) miatt, kiközösítésre kerültem. Tiltólistára. 

Elfordultak tőlem még azok a kutatók is, akik amúgy teljesen egyetértettek velem abban, hogy valami nagyon félrement az ufó kutatásban. 
Ők, hallatni hangjukat nem merik, sőt kiállni sem mernek se mellettem, se azok mellett, akik már jóval én előttem megkongatták a vész harangokat! 
Félnek, hogy ők is tiltólistára kerülnek! 
Inkább meghunyászkodva részt vesznek olyan kutatók lejáratásában, akik nem hajlandóak fejet hajtani a hülyeség előtt. Van akit a pénzszerzés motivál, van akit a publikációs lehetőségek, van aki meg attól tart, hogy nem kap esélyt a kutatásai előadásához. 

Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek inkább ezek miatt.

Azok, akik ma teret kapnak az ufótéma népszerűsítéséhez, akik előadásokat tarthatnak Ufókongresszusokon, vagy kiállhatnak az ufó kutatók élére a médiában, leginkább csak lejáratták ezt az egész emberiséget érintő kérdést.
Belső körökben ez köztudott. 
Folyosókon, halkan, reszketve ugyan még akad egy-két kutató, aki kimeri mondani ezeket a tényeket. De az a diktatúra, amit a "régiek" kiépítettek, sajnos a mai napig működik és működni is fog, míg a "vének" nyugdíjba nem mennek. Addig viszont folytatják tovább kártékony munkájukat!

Köztudott, hogy alaposan belevágtam az ásóm abba az 1974-es erdélyi esetbe, amelyben Izsáky László és társai lecsalogatták az ufót, és utasaiktól vésett aranylemezeket vettek át.

Közismert az is, hogy nem én vagyok az egyedüli, akit ez az eset komolyabban érdekel. 

Az elmúlt évek kavarásai viszont árkot ástak körénk, "Izsáky-kutatók" köré és megmérgezték a kutatásokat. Egymás ellen fordítottak bennünket azáltal, hogy hazugságokat terjesztettek közöttünk. Ezáltal elérték, hogy közöttünk is széthúzás legyen.

Most viszont szeretném elújságolni, hogy van még remény!
2017. december 9.

Az Izsáky ügy újabb titkai

Izsáky-kutatók eszmecseréje


A Körmendi Kulturális Műhely kaszinó estjén, 2017. november 28-án Eőry Szabó Ferenc mkl és Eőri Szabó Ferenc Perlaki Zsuzsanna Éva kutatóval beszélgetett, „Az Izsáky-bőröndök titkai” címmel. 

Az előadás elérhető a YouTube-on:


2017. december 5.

Rejtélyes ufóesetek nyomában

Rejtélyes ufóesetek nyomában címmel tartottam előadást a Párbeszéd Tere XIX. kerületi klubhelyiségében 2017. november 30-án.


Először Kenneth Arnold pilótát mutattam be, aki 1947. június 24-én elsőként került bele az ufológia nagy történelemkönyvébe azáltal, hogy a Rainer-hegy feletti repülése közben kilenc olyan repülő szerkezetet észlelt, amelyeket egyetlen földi repülőhöz sem tudott hasonlítani. Esetével behatóan foglalkozott a CIA és az FBI is, mindkét szervezet hitelesnek minősítette Kenneth Arnold beszámolóját. Kenneth-től származik a csészealj kifejezés, amely elterjedt az egész világon, bár nem árt tudni, hogy ő nem a repülő szerkezetek alakjára, hanem azok levegőben való mozgására használta ezt a kifejezést.2017. december 1.

Potyognak a csontvázak az Izsáky-bőröndből

Vajon kik és miért akarták meggátolni, hogy az erdélyi Izsáky László teljes életműve nyilvánosság elé kerüljön?


Közel egy éve már, hogy utoljára írtam Izsáky Lászlóról, az erdélyi ufókutatóról, aki 1974-ben a Kakastaréj közelében lecsalogatta az ufókat. Az akkori bejegyzésemben közreadtam rengeteg színes képet azokból, amelyek az Ő hagyatékát képezték. 
Tettem ezt annak hatására, hogy Eőry Szabó Ferenc mkl és Eőri Szabó Ferenc kétéves munkájuk eredményeképpen összeállították, megszerkesztették, majd könyv formájában kiadták a hagyaték náluk lévő részéből Izsáky művét, amely tartalmazza az univerzumról alkotott világképét a "Más lakott világok"-ról és "A teremtés hat napja" című regényét. A két lelkes kutató ezzel példaértékű cselekedetet vitt véghez, hisz valóra váltották Izsáky László álmát, és az Ő nevével fémjelezve megjelentették és a nyilvánosság számára elérhetővé tették az értékes gondolatokat.
Azért döntöttem akkor úgy, hogy én is közzéteszem a birtokomban lévő anyag egy részét, mert nekem Izsáky László eredeti színes rajzai is megvoltak, ezáltal még értelmezhetőbbé válnak az elméletei, amelyeknek az illusztrációi az Eőry és Eőri által kiadott könyvben fekete-fehérben szerepelnek.2017. november 25.

Ember hívja Földet, Ember jelentkezz!


Hová tüntetek?


Ember hívja Földet, Ember jelentkezz!
Akármerre nézzek, mindenhol droidokat látok.
Ember hívja Földet, Ember jelentkezz!
Hová lettek a teremtmények?
Hová bújtatok?

Látom a Napot kihunyni,
A Holdat elbújni,
Ember hívja Földet, Ember jelentkezz!
Hol vagytok, merre keressek?
Hová bújtatok?

Nincs indok!
Csak indok van!
Dönteni kell,
Dönteni kell!
Hová bújtatok, Emberek?

Messze már, nagyon messze,
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Hová bújtatok?

A döntés nehéz,
Mégis megszületett!
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Hová bújtatok?

Szívem szakad ketté,
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Hová bújtatok?

Ha meg kell tenni,
Hát megteszem!
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Hová bújtatok?

Néma a csend,
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!

Elmúlt a pillanat!
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Hová tüntetek?

Vége!
Ember hívja Földet,
Ember jelentkezz!
Ember jelentkezz!

Hová tűntetek?

2017. november 12.

Rejtélyes ufóesetek nyomában

Azonosítatlan repülő tárgyak, félelmetes emberrablások, titokzatos kapcsolatfelvételek, háttérhatalmi paktumok, ufóhívő szekták, rögeszmék, tévhitek és csalások borzolják a kedélyeket az elmúlt 70 évben világszerte az ufókutatás iránt érdeklődők körében. Az előadásban bemutatásra kerülnek a legnépszerűbb hoaxok mellett azok a rejtélyes ufóesetek is, amelyekről még az FBI és a CIA is készített jelentéseket.
Perlaki Zsuzsanna Éva, a Meridián Csoport – Magyar Ufókutatási Klub alapító tagja, a Gondolatok az égbolt alól blog szerkesztője lesz a Párbeszéd Tere klubprogramjának vendége 2017. november 30-án, csütörtökön 18 órától. Az idegenek köztünk járnak, ideje komolyan beszélni róluk!


Részletek az alábbi linken:

Rejtélyes ufóesetek nyomában2017. november 6.

Az Izsáky-bőröndök titkai

Izsáky-kutatók eszmecseréje


Hogyan csalogassuk le az ufókat? Miként léphetünk kapcsolatba intelligens földönkívüli civilizációkkal? Hogyan érthetjük meg az általuk küldött üzeneteket? Az igazság mindig az orrunk előtt van.

Izsáky László, a kiválasztottsága miatt kitaszított erdélyi ufókutató példamutató, kitartó, elkötelezett munkájával letette az ufókutatás legfontosabb alapkövét, amely megnyitja az emberiség számára a határtalan Univerzum kapuit más lakott világok felé. Életművét többen ellopták, majd eltitkolták, bőröndnyi hagyatékát sokan a mai napig tévesen magyarázzák, ezáltal téves következtetésekre is jutnak. A tüzet Izsáky László, a valódi Vieces gyújtotta meg, s csak az erre érdemesek vihetik tovább a fáklyát. Csak példaértékű összefogással válhatunk kozmikus emberré, csak az egység tarthatja életben a tüzet. A jel működik, több mint 42 év után újra vörösen izzik a Kakastaréj.


A Körmendi Kulturális Műhely meghívja Önt, kedves családját, barátait Perlaki Zsuzsanna Éva kutató „Az Izsáky-bőröndök titkai” című kaszinó estjére 2017. november 28-án, kedden 17 órára a körmendi Batthyány-kastély aulájába. Az előadóval beszélget Eőry Szabó Ferenc mkl és Eőri Szabó Ferenc.


Az Izsáky-bőröndök titkai2017. szeptember 2.

Figyelem, médiahoax!

Kedves Olvasóim!


Először is szeretnék elnézést kérni tőletek, amiért néhány napja egy megtévesztő bejegyzést tettem közzé a blogomon. 
Most fordult elő velem először és utoljára, hogy ilyen eszközhöz folyamodtam, hogy álhírt tettem közzé, de bízom benne, mire végigolvassátok ezt a bejegyzést, addigra megértitek, miért volt erre szükség. 

Az a cél vezérelt, hogy felhívjam a figyelmet a média által egyre nagyobb méreteket öltött ferdítésekre, hoaxokra, szenzációhajhász cikkekre, és azoknak a káros hatásaira, ezáltal felmérést készítsek a kamu cikkek terjedéséről a neten, különösen azokat a Facebook-csoportokat figyelve, amelyek tagjai az ufótéma iránt érdeklődnek. Nagyon tanulságos volt ez a teszt, aminek koránt sincs még vége, hisz figyelemmel kísérem ennek a leleplező cikknek is a terjedését, és a kettő eredményeként megszületett tanulmányt is közreadom majd.

Mint már annyiszor megírtam, felvettem a harcot a hoaxokkal szemben, és minden erőmmel azon vagyok, hogy leleplezzem a csalásokat, félrevezetéseket. És ezeket nyilvánosságra is hozzam azért, hogy elválasszam az ocsút a búzától. Még akkor is, ha ezért minden leszek a "veterán ufósok" szemében, csak jó nem.

2017. augusztus 31.

Belső szabotázs a NASA-nál?

Ezúttal nem kicsit hibázott az amerikai űrhivatal


Az elmúlt napokban nagy port kavart az a négy, Curiosity által rögzített fénykép a Mars felszínéről, melyeket a NASA tett ki a honlapjára, több száz másik képpel egyetemben, majd - ahogy az többször előfordult más furcsa képekkel is - néhány óra múlva már csak fekete kockákat lehetett látni a képek helyén. A NASA villámgyorsan eltüntette a fotókat.

De úgy látszik, mégsem elég gyorsan. Egy Coloradóban élő amatőr Mars-kutató azonnal lecsapott a képekre, és még azelőtt lementette azokat, mielőtt a NASA törölhette volna őket. Mad G. tagja egy titkos, főként amerikai ufókutatókból álló Facebook-csoportnak, az Alien Searching-nek, ahol meg is osztotta ezeket az igazán különleges képeket.

Mint azt már mindannyian tudjuk, a NASA többször is megerősítette, hogy a Marson találtak vízre utaló jeleket is, ami az egyik legfőbb tényezője az életnek, mindazonáltal az amerikai űrkutatási hivatal mindig óvatosan fogalmaz, ha kérdéseket tesznek fel nekik a Curiosity marsjáró képeivel kapcsolatban. Vajon miért is?...

Mad állítása szerint már több tucat olyan kép van a birtokában, amelyeket hasonló módon szerzett meg: a NASA saját maga tette közzé azokat, és valahogy átcsúsztak a szigorú cenzúrán, majd néhány óra múlva magyarázat nélkül törölték a rosszul vágott vagy retusálatlan képeiket. Egyesek már szabotázsról is suttognak a NASA berkein belül.

Egy biztos, egyre több az árulkodó kép a Marsról, amelyek arra engednek következtetni, hogy sokkal több van ott, mint amit nekünk megmutatnak!

De miről is van szó?

Beszéljenek önmagukért a képek.2017. augusztus 25.

Neil Alden Armstrong űrhajós emlékére

1930. augusztus 5-én született Neil Alden Armstrong amerikai űrhajós. 
Az Apollo-11 legénységének parancsnokaként ő volt az első ember, aki kilépett a Hold felszínére 1969. július 20-án. 
"Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek" - jelentette ki akkor.
2012. augusztus 25-én, pontosan 5 évvel ezelőtt hunyt el 82 éves korában. Nyugodjék békében!

Perlaki Zsuzsanna Éva

2017. május 1.

Újabb részletek az erdélyi X-aktákból

Kedves Olvasóim!


Bizonyára már alig várjátok, hogy az erdélyi Izsáky László 1974-es esetéről, illetve annak a 2016-os rekonstruálásáról ígért könyvemet kezetekben tartsátok. Rengeteg megkeresést kapok azóta is folyamatosan, határon innen és túl, amióta tavaly nyáron beszámoltam arról, hogy két társammal együtt sikeresen lecsalogattuk az ufókat a Kakastaréjnál. Számtalan biztató és kedves levelet kaptam Tőletek, amelyeket itt szeretnék megköszönni Nektek! Köszönöm! Sokszor belőletek merítem az erőm! 

Néhány irigyem is akad, aki folyton megpróbál akadályozni, hátráltatni engem, persze sikertelenül: na, nekik továbbra is Fuck You! Bármennyire is fáj ez nekik, soha nem hátrálok meg!

A Könyv készül! Az egyetlen ok, amiért még nem olvashatjátok, az az, hogy az események továbbgyűrűztek. 
Izsáky esetének teljes körű feldolgozását csak és kizárólag úgy valósítom meg, hogy az 1974-es eset hitelességét vizsgálom. Górcső alá vettem minden állítást! Sok morzsát összesepregettem. Leesik majd az állatok, amikor elolvassátok, "milyen mély a nyúl ürege".

A 2016. júniusi expedíciónk a Kakastaréjnál sikeres volt. Rekonstruáltuk az esetet, felrajzoltuk az "ufólehívó jelet". A jel működött! 

Emellett viszont nem mehettünk el csak úgy! Muszáj kivizsgálnunk ezt is! Ez folyamatban van.

Most elárulok valamit, amiről eddig nem beszéltem nektek. Voltam ám én azóta is Erdélyben nyomozgatni, kísérletezgetni! Nem is egyszer! 
Megígértem: alaposan kinyomozok minden körülményt, hát valóban meg is teszem ezt. Időt, pénzt, energiát nem sajnálva folytatom a földönkívüli intelligenciákkal való kapcsolatfelvétel módjainak a kutatását. Kutatási eredményeimet pedig a megfelelő időben és módon publikálom!
Nem egy századrangú ócska kis u-fos lapnak akarok megfelelni, vagy néhány megkergült ufós szektának az ízlését akarom kielégíteni, hanem Nektek írom a könyvet, akik pont úgy, mint én, szomjazzátok az igazságot, még akkor is, ha az nem éppen kellemes, vagy nem éppen az általunk megálmodott világot tárja a szemünk elé! Ezen kívül még mindenképpen célom, hogy a szkeptikusok és a tudomány által elvárt követelményeknek is megfeleljen majd az írásom! Mindent pontosan dokumentálok és alátámasztok!

De addig is, hogy lássátok, nem csak mellébeszélek, hanem valóban dolgozom az ügyön, szeretnék megosztani veletek néhány olyan fotót, amelyek még tavaly augusztusban készültek, a harmadik erdélyi utunk során, amikor azért tértünk vissza, hogy megpróbáljuk elvarrni a szálakat, illetve azokból is válogattam, amelyeket néhány napja készítettem a Kakastaréjnál. 

Ellentétben sok ufó(nem)kutatóval, én felemeltem a fenekem a karosszékből, és én valóban kutatok! Így avanzsáltam ufókutatóvá! Ha még ezt egyesek meg is kérdőjelezik, itt üzenem nekik, hogy nem kongresszuson kutatunk, nem a színpadon állva vagy a nézőtéren zajlik a kutatás, se nem Facebook-csoportokban, hanem élőben, a valóságban, a természetben, ahol olykor még az életünket is kockára tesszük! Fuck You!

A néhány soros, olykor szarkasztikus képaláírásokat érdemes elolvasni, és soha ne felejtsétek: a sorok között az igazság!!!

2016. augusztus, Kakastaréj

Szakadó esőben is, de menni, menni kell :)
Tavaly augusztus végén három társammal visszatértem az 1974-es és 2016-os ufólecsalogatás helyszínére. A Keleti-Kárpátok csodálatos hegyein nem ritka a hirtelen időjárás-változás. Így volt ez most is. Túránk kezdetén nyakunkba szakadt az ég, sűrű zápor fogadott. Mi mégis úgy döntöttünk, elindulunk célunk felé. Mire hatalmas nevetések közepette beöltöztünk az eső ellen, a sűrű fekete felhő mögül újra előbukkant a Nap, a szél pedig kiseperte a Gutin egét. Végül verőfényes napsütésben tehettük meg az első lépéseinket az erdei úton a célállomásunk felé.

2017. április 12.

Magyar X-akták nyomában

Magyar X-akták nyomában címmel tartott előadást Prusinszki István, a Meridián Csoport és a Magyar Ufókutatási Klub alapító tagja a FSZEK Üllői úti könyvtárában április 6-án. 


Fotó: Ruzsa István

Előadása elején rövid ízelítőt adott a nemzetközi helyzetről, beszélt az amerikai Blue Book Projektről, amely 1947 és 1969 között kivizsgált több mint 12 ezer "ufógyanús" eset dokumentációit tartalmazza, és amelyben magyar vonatkozású eseteket is találhatunk. Illetve felhívta a figyelmet arra is, hogy nemcsak az Egyesült Államokban, hanem többek között Nagy-Britanniában, Franciaországban, Brazíliában és Peruban is egyre több dokumentumot tettek elérhetővé a nyilvánosság számára az elmúlt évtizedekben.
Majd bővebben kitért a magyar rendőrségi és honvédségi X-aktákra, amelyek a hivatalos álláspont szerint nem is léteznek, ám neki sikerült mégis találnia könyvtári kutatásai során olyan magyar eseteket, melyek iránt egyértelműen érdeklődést mutatott a rendőrség, a katonaság vagy a titkosszolgálat is. 

2017. április 4.

Meridián-túra a Spartacus-ösvényen

A Pilis–Visegrádi-hegység egyik legszebb turistaútján, az eredetileg vadászoknak kialakított Spartacus-ösvényen vezetett át a Meridián Csoport idei első túrája, április 2-án, vasárnap.

Örömmel tapasztaltuk, hogy túráink egyre népszerűbbek, és ezáltal egyre több új emberrel ismerkedhetünk meg személyesen is a Magyar Ufókutatási Klub Facebook-csoport tagjai közül, illetve a személyes blogjaink: Idegen ZónaGondolatok az égbolt alólMeridián Csoport és ezekhez tartozó Facebook-oldalaink: Idegen ZónaGondolatok az égbolt alólMeridián Csoport kedvelői közül. 

Mindenképpen fontosnak tartom továbbra is a valódi, személyes jelenlétet, ami túlmutat a virtuális világon. A személyes kapcsolatok fontosak, sokan ilyenkor mernek csak megnyílni valójában és elmesélni a saját tapasztalásaikat. 

Összességében elmondhatom, hogy mindenki jól érezte magát a túrán, és sikeresen feltöltődtünk a pilisi energiákkal.

Rengeteg fotó készült, itt megnézhetitek a válogatást. Köszönöm a képeket Apró Istvánnak, Klapka Győzőnek és Prusinszki Istvánnak!


Fotó: Perlaki Zsuzsanna Éva

2017. március 17.

Az űr egyre közelebb van

A mai napon abban a megtiszteltetésben lett részem, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság a tagjaként köszöntött! 
Számomra ez azért nagy öröm, mert az űrkutatást az emberiség egyik legnagyobb lépésének tartom, a tudományok és az intelligenciánk fejlődése érdekében, és most már így jómagam is még közelebbről tájékozódhatok a legfrissebb űrkutatási fejlesztésekről, hírekről és részt vehetek még több rendezvényen és előadáson is.
Az űrkutatás magával hordozza a legfejlettebb technológiákat, és vele együtt az értelmi szintünk is emelkedik, ezáltal a Földi emberek meghaladva önmagukat felfedezhetik az univerzumot, és így Kozmikus emberré válhatunk.Elérhetnénk élhető bolygókat és rátalálhatnánk földönkívüli intelligens civilizációkra is.
Perlaki Zsuzsanna Éva

2017. február 5.

Regiomontanustól a Masat-1-ig

Egész napos konferenciát tartott a Bélyegmúzeum "Regiomontanustól a Masat-1-ig" címmel 2017. február 3-án, a még májusig nyitva tartó Asztro-trilógia című kiállításukhoz kapcsolódóan. A konferenciát Farkas Bertalan kutató űrhajós és Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Ezt követően a Magyar Posta "550 éve települt Magyarországra Regiomontanus" elnevezésű bélyegét ünnepélyesen forgalomba bocsájtotta Nagy Lajos, a Magyar Posta filatéliai igazgatója Farkas Bertalan dandártábornok közreműködésével. A konferencián a csillagászattörténeti és csillagászati blokkok mellett asztronautikai előadások is elhangzottak.

Készítettem néhány képet a kiállításról, és persze a "mi Bercinket" is lefotóztam, akivel beszélgetni is módom nyílt. Dedikálta számomra a Népszabadság 1980. június 4-i számának címlapját, amit elvittem magammal erre az eseményre, s amely a szovjet-magyar űrpáros sikeres visszatéréséről tudósított. 

2017. január 31.

Rejtély az Izsáky-hagyaték

Örömmel vettem észre, hogy kutatásomra többen is felfigyeltek az Izsáky-eset kapcsán. Nemrég a Vas Népe című megyei lap is beszámolt a legfrissebb fejleményekről, az Eőryék által megjelentetett új Izsáky-könyvről, és felhívta a figyelmet a velem tervezett körmendi beszélgetésre, ahol az erdélyi expedíciónk sikeréről és az Izsáky László utáni kutatásainkról lesz szó.


Fotó: Jámbori Tamás, vaol.hu


Az alábbi linken olvashatjátok a cikket:

http://vaol.hu/kormend/rejtely-az-izsaky-hagyatek-1810817Perlaki Zsuzsanna Éva

2016. december 29.

Izsáky László: Más lakott világok – A teremtés hat napja

Újabb exkluzív részletek a titkos bőrönd tartalmából (III. rész)A hatalmas érdeklődésre való tekintettel, valamint az újabb támadások és vádaskodások miatt úgy döntöttem, nem várok tovább, és újabb leplet rántok le Izsáky László „titkos” bőröndjének tartalmáról.
Az első részben bemutattam közel száz ábrát az erdélyi Izsáky László hagyatékából, most pedig szeretnék hozzá magyarázatokkal is szolgálni nektek. Na nem saját kútfőből jött gondolatokat kaptok, azokat majd a könyvemben találhatjátok, hanem a szerző saját elméleteit olvashatjátok.
De (!) először ismét szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az eddig bemutatott ábrák csak nagyon kis töredékei annak, amit a teljes hagyaték tartalmaz, és arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy mindez, teljesen összekavarva, rendszerezetlenül járt kézről kézre évek óta, mert a legtöbb „bőröndbitorló” csak birtokolni akarta a hagyatékot, arra már mind lusta volt, hogy bármit is tegyen vele!

2016. december 26.

Karácsonyra megnyíltak az erdélyi ufóakták

Exkluzív részletek Izsáky László titkos bőröndjének tartalmából (I. rész)


Készülő könyvem kapcsán úgy gondoltam, ideje, hogy Ti is bepillantást nyerjetek a  "titkos" bőröndbe , amelyről már oly sokat hallhattatok.

Egy erősen ömlesztett anyagot kaptam, mely már több mint 20 éve kallódik olyanok kezében, akik valójában nem tudtak semmit sem kezdeni vele. Hála az égnek, megtalált engem is ez a bőrönd, és felnyílt előttem tartalma. Több száz jegyzetet, ábrát, képet, cikket, magyarázatot, levelet tartalmaz, teljesen rendszertelenül összekutyulva.

Könyvem megjelenéséig több részletben közreadok néhány érdekes ábrát Izsáky hagyatékából, amelyekből dolgoztam, rekonstruáltam az esetet, és sikeres ufólehívást hajtottam végre a Kakastaréjnál 2016. június 7-én.

Aki ezekből az ábrákból hozzám hasonlóan megfejti a helyes lehívójelet és a hozzá tartozó tájolást, és elküldi üzenetét a kozmoszba, majd lecsalogatja az ufókat, az előtt megemelem a kalapom.


2016. november 6.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN A MERIDIÁN CSOPORT

A találkozások antropológiája„The Anthropology of Encounters – A találkozások antropológiája” címmel rendezett konferenciát a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 2016. november 4-5-én a Szegedi Tudományegyetemen. A MAKAT IV. vándorkonferenciáján Juhász Péter kulturális antropológus „Harmadik típusú idegenségek” című előadásában a Meridián Csoport tagjainak személyes közreműködésével készült kutatás eredményeit ismertette.

Bővebben az alábbi linken:

A találkozások antropológiája


Perlaki Zsuzsanna Éva

A Gondolatok az égbolt alól blog összes bejegyzése szerzői jogvédelem alatt áll. A blogban szereplő összes bejegyzés saját szerzemények, ezek másolása vagy kereskedelmi forgalomba hozása az engedélyem nélkül TILOS!

2016. szeptember 3.

Nyár végi töltődés a Pilisben

Pozitív energiák kereszttüzében2016. augusztus 28-án, vasárnap ismét túrázni indultunk a Meridián Csoport tagjaival, ezúttal a Pilis-tetőt vettük célba. 
Hajnalban találkoztunk az Árpád hídi Volánbusz-végállomáson Pistivel és Marinával, aki magával hozta két kutyáját, Misut és Legót is.
Pilisszántón csatlakozott hozzánk a testvérpár, Ricsi és István, akik először vettek részt Meridián-rendezvényen. 
A Nap lassan előbújt, miközben nekivágtunk az erdőnek. 

2016. augusztus 17.

Kurultaj a bugaci pusztában

Európa legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepén vettünk részt a Meridián Csoport képviseletében. Három napig sátraztunk a pusztában magyarokkal és 27 rokon nemzet tagjaival együtt, hogy minél jobban megismerhessük gyökereinket. 2016. augusztus 11.

Töltődjünk együtt! – Meridián-túra a Pilisben


Gyertek velünk egy nyár végi Meridián-kirándulásra, töltődjünk fel együtt a Pilis energiáival! Hagyományteremtő túraprogramunk következő lépcsője a csodálatos panorámát nyújtó Pilis-tető, közben – többek között – érintjük a híres Pilisszántói-kőfülkét, és megcsodáljuk a pilisi „piramisokat” is :-)

Szeretettel várjuk a Meridián Csoport tagjait és minden érdeklődőt!
Ezúttal is lehetőség nyílik kötetlen, laza beszélgetésekre egymással titkokról és rejtélyekről, az ősi magyarságról, az emberiség eredetéről, spiritualitásról, tudatkutatásról, paleoasztronautikáról és ufójelenségekről (is).Találkozó: 2016. augusztus 28-án, vasárnap 07:45-kor az Árpád híd Volánbusz-állomás 3. kocsiállásánál az Árbóc utcában. Innen a 08:15-kor induló Volán-járattal megyünk Pilisszántóig, a buszút kb. 45 perces.

Túraútvonal: Pilisszántó – Pilisszántói-kőfülke, ősi barlang – Pilis-tető, egykori honvédségi terület – Boldog Özséb-kilátó  Pilisszentkereszt–Dobogókő, Két-bükkfa-nyereg
A túra hossza kb. 12 kilométer, közepesen nehéz szintkülönbséggel, többszöri pihenővel. Letáborozni a Pilis-tetőn fogunk.

A Két-bükkfa-nyeregtől óránként indulnak Volán-buszok Pomázra, ahol kiváló lángos kapható! Innen HÉV-vel megyünk Pestre, várhatóan az esti órákban érünk vissza.

Rendezvényünk természetesen ezúttal is ingyenes, mindenkinek csak a saját útiköltségét kell fizetnie. 

A terepviszonyoknak és az időjárásnak megfelelő öltözék szükséges! Mindenki hozzon magával elegendő ételt és italt!

Bővebb információt az alábbi linken találtok:

Töltődjünk együtt! - Meridián-túra a Pilisben

Mi most is biztosan végigmegyünk a „sárga úton”! Gyertek velünk Ti is!

Zsuzsi és Prusi

A Gondolatok az égbolt alól blog összes bejegyzése szerzői jogvédelem alatt áll. A blogban szereplő összes bejegyzés saját szerzemények, ezek másolása vagy kereskedelmi forgalomba hozása az engedélyem nélkül TILOS!

2016. augusztus 4.

Az egyház eltemetett egy földönkívülit?

Számtalan érdekesebbnél érdekesebb történettel találkozhatunk a médiában, ha kicsit kutakodni kezdünk az ufológia területén. Az egyik legismertebbnek számító eset az 1947-es roswelli incidens, amely azóta is az ufókutatás mérföldkövének számít. Ám ezt megelőzően is történt egy hasonló esemény, amikor szintén szerencsétlenül járt egy ufó. Ez a nem mindennapi tragédia felkavarta az akkori médiát, s a mai napig széles érdeklődés övezi a történteket. Az eset 1897. április 17-én történt egy texasi kisvárosban, Aurorában.


Az aurorai incidens


A XIX. század végén, amikor az égboltot még éppen csak a léghajók hódították meg, és a Wright fivérek még csupán tervezgették, hogy uralmuk alá vonják az eget, egy furcsa, cigaretta formájú repülő tárgy vált láthatóvá Dallas légterében.

Aurora, 1897. április 17., reggel hat óra. 

Több szemtanú is észlelte az égen átsuhanó különös repülő tárgyat, amely észak felé tartva ismeretlen okból egyszer csak süllyedni, majd füstölni kezdett, végül hatalmas robajjal belecsapódott a helyi bíró szélmalmába, és felrobbant. Darabjai beterítettek több holdnyi területet.

A The Dallas Morning News című újság riportere, S. E. Hayden 1897. április 19-én a következőket írta a lap hasábjain:
"Aurora, Wise megye, Texas. Reggel hat óra körül a korán kelő aurorabeliek megdöbbenve látták, amint egy léghajó hirtelen megjelent az égen. A léghajó elrepült közvetlenül a főtér fölött, és amikor a város északi szélére ért, összeütközött Proctor bíró szélmalmának a tornyával, és szörnyű robbanás kíséretében darabokra hullott.

A roncsok több holdnyi területen szétszóródtak, lerombolták a szélmalmot és a víztartályt, valamint tönkretették a bíró virágoskertjét. Feltehetően a pilóta volt a hajó egyetlen utasa, és habár a maradványai csúnyán el voltak torzulva, mégis eleget össze tudtak gyűjteni ahhoz, hogy kimutassák: a pilóta nem ebből a világból származott."
2016. július 24.

Egyre erősebb a Meridián Csoport szellemisége

Újabb ufós pikniket tartottunk a Népligetben


2016. július 23-án, szombaton ismét megrendeztük az immár hagyományos Meridián pikniket a Népligetben!Annak ellenére, hogy délután kettőkor leszakadt az ég, és egyórás nyári zápor áztatta Pestet, a meghirdetett találkozó idejére, pontban háromkor elállt az eső és kisütött a Nap a Népligetben.


2016. július 5.

II. Meridián piknik a Népligetben

2016. július 23-án, szombaton ismét megrendezzük az immár hagyományos Meridián pikniket a Népligetben! Röviden beszámolunk majd a Meridián Csoport elmúlt egy évéről, rendezvényeinkről, az erdélyi Izsáky-expedícióról és a Kakastaréjnál történt sikeres ufólehívásról is.
Mi mindig nyíltan beszélünk személyes tapasztalatainkról, és nyitottak vagyunk arra, hogy meghallgassunk Téged is! Te is láttál már ufót? Esetleg közelebbi kapcsolatba is kerültél idegen lényekkel? Részese voltál megmagyarázhatatlan eseményeknek? Furcsa álmok (?) gyötörnek? Szeretnéd megosztani a sorstársaiddal ezeket az élményeket, és Te is keresed az összefüggéseket? Akkor Téged is szeretettel várunk a Meridián Csoport piknikén, amely természetesen ezúttal is ingyenes. Ne felejtsd otthon a kockás plédet és a piknikkosarat!
Találkozunk július 23-án, szombaton 15 órakor a Planetárium előtt, ahonnan együtt átmegyünk a megszokott helyszínre. Szeretettel várunk!
Zsuzsi és Prusi, a Meridián Csoport alapítóiBővebb információt a Meridián Csoport Facebook oldalán találhattok, jelentkezni az eseményre itt lehet: II. Meridián piknik a Népligetben

Perlaki Zsuzsanna Éva
A Gondolatok az égbolt alól blog összes bejegyzése szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon szereplő összes bejegyzés saját szerzemény, ezek másolása vagy kereskedelmi forgalomba hozása az engedélyem nélkül TILOS!

2016. június 12.

Kinek fáj az igazság?

Válasz a koránt sem kedves támadásokraJúnius 10-én közreadtam egy rövid kis beharangozót készülő könyvemről, amely egy 1974-es ufólehívást, a földönkívüliekkel történt kapcsolatfelvételt és az erdélyi Izsáky László nevéhez fűződő esetet dolgozza fel. Az eset teljes felgöngyölítése 42 év távlatából egyáltalán nem egyszerű. 


2016. június 10.

Sikeres ufólehívás a Kakastaréjnál

Jöttünk, láttunk, győztünk!


2016. június 7-én két társammal, Prusival és Bélával sikeresen felrajzoltuk az erdélyi Izsáky László által 42 évvel ezelőtt használt valódi ufólehívójelet, a pontos tájolással és a kóddal együtt. A lehívójel működik! A kapcsolatfelvétel sikerült.
Az eset rekonstruálására a Gutin hegységben, a Kakastaréj közelében került sor, az egykori fatelepen, ahol az 1974-es lehívás történt, és amelynek helyét nekünk sikerült elsőként megtalálnunk. 
Néhány pillanatfelvételt megmutatunk a jel készítéséről, és egy részletet a valódi jelről, a pontos tájolás és a kód nélkül.
Az egész eset kivizsgálásáról és az expedícióról hamarosan megjelenő, sok fényképpel illusztrált könyvünkben olvashattok, rövidesen kezdődő előadássorozatomon pedig helyszíni videofelvételeket és hanganyagokat is mutatok majd.
Megígértem, tartom a szavam, minden nyilvánosságra fog kerülni!2016. május 18.

Részlet a készülő könyvemből

Erdély felé .....

".......Sokan abban reménykednek, hogy nincsenek érzéseim. Csak igazságérzetem van, meg nagy pofám. Ki kell ábrándítanom mindenkit, nagyon is vannak érzéseim. Sőt kifejezetten érzékeny vagyok! Mondhatni érzékenységben szenvedek. Érzékenységem, az igazság. 

Ha hazugságba botlom, előjön ez az érzékenységem. Hogy mulasszam, minden erőmmel azon vagyok, hogy kiderítsem az igazságot. Hogy tudjam, és tudassam mindenkivel, hogy átakarnak verni, hülyének akarnak nézni mindenkit. 

És nem elégszem meg semmiből sem csak, a felére. 

És hiszek abban is, hogy az igazság teljes tudása, mindenkinek jár!......."Lilith AzElső 

A Gondolatok az égbolt alól blog összes bejegyzése szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon szereplő összes bejegyzés, saját szerzemény. Ezek másolása vagy kereskedelmi forgalomba hozása  az engedélyem nélkül TILOS!